Biznes i gospodarka

Jak i dlaczego warto wystąpić o orzeczenie niepełnosprawności?

Wielu emerytów cierpi na rozmaite choroby przewlekłe. Mogą wtedy ubiegać się o orzeczenie niepełnosprawności.

 Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, trzeba udać się do ZUS-u lub KRUS-u (jeśli starasz się o rentę). W pozostałych przypadkach należy złożyć wniosek w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W Polsce działają dwa systemy orzekania o niepełnosprawności – oba na podstawie innych aktów prawnych. Ważne mogą okazać się też wcześniej wydane orzeczenia komisji lekarskich ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do danej grupy inwalidzkiej. Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień daje prawo do korzystania z różnych form wsparcia. Warto wiedzieć, z czego dokładnie może korzystać posiadacz takiego orzeczenia.

Orzeczenie niepełnosprawności daje możliwość m.in. uczestniczenia w szkoleniach, korzystania z przywilejów pracowniczych, możliwości zdobycia pracy, dofinansowania działalności gospodarczej/rolniczej, uczestniczenie w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i innego ułatwiającego funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej (np. wózka inwalidzkiego). To również zniżki w komunikacji miejskiej, ulgi w podatkach, usługi opiekuńcze, socjalne, rehabilitacyjne i terapeutyczne, zwolnienie z opłaty radiowo-telewizyjnej, uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń itd.