Biznes i gospodarka

Jakie prawa ma windykator?

Windykator, choć ma bardzo wiele praw, nie może pozwolić sobie na wszystko. Wystraszony dłużnik często tym zapomina.

 Po pierwsze nie ma prawa wejść do mieszkania osoby zadłużonej. Jeżeli pracownik firmy windykacyjnej nęka Cię i nachodzi, nie masz obowiązku wpuścić go do środka. Windykator nie może też wypytywać o majątek czy czegokolwiek zabrać z mieszkania dłużnika. Jeśli powie, że chciałby tylko dokonać spisu rzeczy, nie musisz wyrażać zgody – nie ma takiego prawa.

Windykator często działa niezgodnie z prawem, próbując nastraszyć dłużnika. Stosuje m.in. pogróżki typu „Sąsiedzi dowiedzą się, ile ma Pan długu”, „Sprawimy, że następnym razem spotkamy się w sądzie” czy „Jutro odwiedzimy Pana w pracy” – tymczasem jest to klasyczne nękanie. Do sądu sprawę może skierować wierzyciel, np. bank. Jeśli windykator stosuje ww. pogróżki, masz prawo zgłosić to na policję i do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Windykator może zaś wysyłać listy i e-maile oraz kontaktować się telefonicznie. Rozmowa powinna prowadzić do kompromisu. Możesz wnioskować m.in. o zmniejszenie wysokości kosztów dodatkowych, jeśli jesteś w wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej. Windykator może rozłożyć dług na raty, a nawet umorzyć część odsetek. Nie ma jednak obowiązku tego robić. Jeśli jesteś w posiadaniu zaświadczeń o dochodach, kredytach czy innych zobowiązaniach, pokaż je, aby negocjować wysokość rat. Spiszcie ugodę, aby uniknąć ew. nieporozumień.

Wybierz dobrego windykatora do odzyskania swoich należności.