budynek
Biznes i gospodarka

Metoda certyfikacji budynków BREEAM

BREEAM to jedna z popularnych metod certyfikacji budynków. Dzięki niej możliwe jest dokonanie oceny, w jakim stopniu dany budynek jest przyjazny środowisku naturalnemu, a także komfortowy dla użytkowników.

Obecnie BREEAM to jeden z najważniejszych na świecie elementów wyznaczających standardy w projektowaniu zrównoważonym i ekologicznym budownictwie.

Metoda BREEAM – co to znaczy?

Metoda BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) została opracowana i zastosowana w 1990 roku w Wielkiej Brytanii. Jest to wielokryterialny system oceny obiektów ze względu na ich wpływ na środowisko.

System ten można łatwo adoptować do różnych warunków geograficznych i warunków legislacyjnych. Jest stosowany do oceny środowiskowej budynków na niemal całym świecie. Certyfikat BREEAM uwzględnia nie tylko charakterystykę energetyczną budynku, ale także inne kwestie związane z jego wpływem na środowisko. Ocenia się m.in. wykorzystanie materiałów ekologicznych, jakość powietrza, gospodarkę odpadami czy zużycie wody i energii.

Jego uzyskanie stanowi dowód, że budynek (mieszkaniowy, przemysłowy, biurowy lub usługowy, nowy lub remontowany) jest efektywny energetycznie i przyjazny dla środowiska i mieszkańców, gdyż spełnia konieczne wymogi do uznania go za zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 2016 roku został wdrożony też system BREEAM International New Construction 2016, który pozwala na certyfikację obiektów mieszkaniowych.

Co podlega ocenie?

Budynek ubiegający się o certyfikat BREEAM jest oceniany w dziesięciu kategoriach. Należą do nich:

– zarządzanie projektem inwestycji i budową,

– energooszczędność i cechy materiałów wykorzystanych podczas budowy i wykończenia budynku;

– poziom zużycia energii w budynku;

– komfort użytkowania obiektu;

– lokalizacja budynku;

– zarządzanie gospodarką wodno-ściekową;

– zarządzanie odpadami;

– zagospodarowanie terenu wokół obiektu;

– rozwiązania mające za zadanie ograniczenia emisji zanieczyszczeń;

– innowacyjność inwestycji.

Oceny dokonuje osoba posiadająca odpowiedni certyfikat. Wynik oceny BREEAM określa się w sześciostopniowej skali – ostatnia, najwyższa, została wprowadzona w ostatnich latach. Jest ona wyróżnieniem dla tych inwestycji, w których wymagania wdrożono na ponadstandardowym poziomie.

Chcesz aby Twój budynek miał certyfikat BREEAM? Zajrzyj na stronę : https://budownictwo.dekra.pl/zrownowazone-budownictwo/certyfikacja-breeam-leed.html

Ewelina, f: sattysingh / pixabay