Biznes i gospodarka

Możesz zażądać świadectwa jakości węgla, który kupujesz.

Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre. Wielu właścicieli nieruchomości właśnie teraz kupuje węgiel na swoje potrzeby. Jeśli mają wątpliwości co do jego jakości, mogą poprosić o odpowiednie świadectwo jakości.

Już od 4 listopada każdy konsument będzie mógł zażądać świadectwa jakości węgla. Ma to pomóc w eliminacji niskiej jakości opału, który sprzedawany jest jako pełnowartościowy. To ważne w obliczu tego, jak duży problem w naszym kraju stanowi smog będący w dużej mierze konsekwencją niskiej jakości stosowanego opału. To kolejny krok po rozporządzeniu dotyczącym jakości kotłów grzewczych produkowanych oraz sprzedawanych w naszym kraju, oraz ustawie o normach jakości paliw wraz ze związanymi z nią aktami wykonawczymi. Dotyczą one między innymi naboru wniosków o wsparcie termomodernizacji i wymiany przestarzałych i wysokoemisyjnych kotłów w polskich gospodarstwach domowych. Walka ze smogiem w naszym kraju trwa na dobre. W ciągu 10 lat wdrożony zostanie między innymi system kontroli w składach węgla, które będą przeprowadzane przez podlegającą Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Świadectwa jakości węgla, jakich będą mogli żądać konsumenci, są częścią tego programu. Po raz pierwszy sprzedawcy mogą zostać rozliczeni z jakości towaru, jaki sprzedają. Ma to wyeliminować z rynku zakazane muły, miały oraz flotokoncentraty. Należy mieć nadzieję, że te szeroko zakrojone działania sprawią, że jakość powietrza, jakim oddychamy, poprawi się choć trochę.

(KKw/fot.Skitterphoto/Pixabay)