Biznes i gospodarka

Żyjesz w konkubinacie? Znaj swoje prawa

Związek partnerski nie daje taki samych praw jak małżeński, ale żyjący w konkubinacie też mają swoje prawa.

Mieszkanie. W tym przypadku konkubenci prawnie traktowani są jak osoby bliskie. Swoją część mieszkania własnościowego można przekazać partnerowi na mocy testamentu. W przypadku lokalu komunalnego, prawo do zamieszkiwania w nim przypada „osobie, która pozostawała z najemcą we wspólnym pożyciu”, ale do dnia śmierci partnera. Wymagany jest wniosek o przyznanie prawa najmu lokalu (rozpatrzy go gmina).

Dostęp do informacji o stanie zdrowia. Informacje o stanie zdrowia uzyska przede wszystkim mąż lub żona, ale konkubentowi też przysługuje takie prawo. Pacjent może w karcie informacyjnej podać dane osoby, którą chce upoważnić. Podobnie wgląd do dokumentacji medycznej ma ten, kogo pacjent upoważnił.

Podatki. Dla polskiego systemu prawnego pojęcie konkubinatu nie istnieje. Każdy przepływ pieniędzy fiskus może uznać jako darowiznę. Małżeństwa mogą wspólnie rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych. Partnerzy są pozbawieni tego prawa.

Dziedziczenie na mocy testamentu. Jeśli chcemy, aby konkubent dziedziczył po partnerze, musimy spisać testament i skorzystać z usług notariusza. Prawnie spadek należy się członkom rodziny, dlatego warto o tym pamiętać. Ponadto na partnera można przepisać część majątku lub konkretne przedmioty. Jeśli w testamencie pominiemy np. dzieci, będzie im przysługiwać prawo do zachowku.