Wydarzenia

Bieda w naszym kraju

Pomimo że zasadniczo nasze społeczeństwo z roku na rok się bogaci, to bieda nadal stanowi realny problem dla wielu milionów naszych rodaków.

„Raport o biedzie 2017” został sporządzony przez Szlachetną Paczkę na podstawie danych, które zebrali jej wolontariusze, odwiedzając blisko 33 tysiące polskich gospodarstw domowych. Aż 18,9 tysięcy z nich otrzymało pomoc przygotowywaną przez tę organizację i współpracujących z nią darczyńców w całym kraju. Na marginesie społecznym żyje około 8 milionów naszych rodaków, a aż 2 miliony z nich żyje w ubóstwie uznawanym za skrajne. Tych osób nie stać na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Badanie pokazuje, że wiele osób, które mają bardzo ciężką sytuację, dodatkowo są samotnymi rodzicami lub zajmują się na co dzień osobami niepełnosprawnymi, lub starszymi. Niestety wielu rodaków, którzy są w skrajnie ciężkiej sytuacji finansowej, wpadło także w spiralę długów. Biorą kolejne pożyczki w parabankach, aby spłacić poprzednie zobowiązania. Ta sytuacja nie ma końca i wyniszcza gospodarstwa domowe. Najsmutniejsze jest to, że czasami można wpaść w biedę z samego urodzenia. Osoby od dzieciństwa wychowane w skrajnej biedzie nie znają innego życia ani często do innego życia nie aspirują. Bieda jest dla nich czymś oczywistym, nie widzą z niej wyjścia. Niestety to stan, który z roku na rok się pogłębia. Organizacje takie jak Szlachetna Paczka mogą pomóc doraźnie, jednak konieczne jest podjęcie działań na poziomie państwowym, które pomogą tej grupie polaków wyjść z nędzy i rozpocząć inne życie.